ALGEMENE VOORWAARDEN INZENDINGEN ZUIDELIJK FILM FESTIVAL 2020

1.0 ALGEMEEN

1.1  Het Zuidelijk Film Festival is een initiatief van Stichting Tilburgs Film Festival. Een stichting die is opgericht door filmmakers uit Tilburg en omgeving. Sinds 2018 organiseert de stichting het Tilburgs Film Festival, een festival dat vanaf 2020 verdergaat als het Zuidelijk Film Festival, met een nieuwe opzet.

1.2  Het doel van het Zuidelijk Film Festival is het samenbrengen van films en filmmakers uit Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Vlaanderen. Het festival vertoont korte films die gemaakt zijn door filmmakers uit deze regio’s. Films van makers die bij het festival betrokken zijn, worden mogelijkerwijs ook vertoond, maar vallen buiten de competitie.

2.0  VOORWAARDEN INZENDINGEN

2.1  Het festival selecteert korte films, met een maximale lengte van 20 minuten. De films dienen tot stand te zijn gekomen na 1 januari 2017 en zijn nog niet online te zien. Zowel fictie, documentaire als animatie kunnen worden ingestuurd. De focus ligt tevens op toegankelijke films voor een breed publiek, met een duidelijke stempel van de maker. Een DCP van de film dient beschikbaar te zijn voor de vertoning.

2.2  De regisseur van de film is afkomstig uit en/of woonachtig in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland of Vlaanderen.

2.3  De inzender is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse wet, met betrekking tot het ingezonden werk. Het festival is niet aansprakelijk voor eventuele overtredingen.

2.4  Deadline voor het inzenden van een film is vrijdag 7 februari 2020.

2.5  De film dient Nederlandstalig of Nederlands ondertiteld te zijn.

2.6  Materiaal dat wordt meegezonden, o.a. een still, synopsis en een trailer, kan beschikbaar gesteld worden voor publicitaire doeleinden voor het festival.

2.7  De organisatie van het Zuidelijk Film Festival heeft de beslissingsbevoegdheid om in het geval van onduidelijke of onvoorziene situaties in deze regulering, afwijkende beslissingen te maken.

3.0 PROCEDURE INSCHRIJVINGEN

3.1  Inschrijvingen verlopen via FilmFreeway: www.filmfreeway.com/zuidelijkfilmfestival

3.2  Inzenders dienen ervoor te zorgen dat hun filmproject op FilmFreeway voorzien is van de volgende informatie: een online screener, synopsis, cast & crew overzicht, technische informatie, een still en eventueel een trailer.

3.3  Alle ingezonden documenten, met uitzondering van de vertoningskopie van geselecteerde films, zullen niet geretourneerd worden.

3.4  Voor het inschrijven van een film dient inschrijfgeld te worden betaald. Dit bedraagt $ 7,50 tijdens de Earlybird Deadline en $ 10,- tijdens de Reguliere Deadline. Dit bedrag dient via FilmFreeway bij de inschrijving betaald te worden. Het bedrag wordt in geen enkel geval terugbetaald en is helaas noodzakelijk, om de kosten te dekken die het organiseren van het festival met zich meebrengt. We hebben geprobeerd om dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Filmmakers zijn vrij om meerdere films in te zenden, maar moeten per film een aparte inschrijving indienen, inclusief inschrijfgeld per inzending. Voor de duidelijkheid: het inzenden van een film betekent geen garantie op selectie en het inschrijfgeld wordt bij een afwijzing ook niet terugbetaald.

4.0  SELECTIE PROCEDURE

4.1  Een selectiecommissie selecteert de films voor het festival. Er wordt geen uitspraak gedaan over de reden waarom een film wel of niet geselecteerd wordt. Alle deelnemers krijgen de uitslag per e-mail rond begin april 2020. Hierover wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.

4.2  Bij de selectie wordt gelet op zowel de inhoudelijke als technische kwaliteiten van de film.

4.3  Films die technische gebreken vertonen, zoals haperingen in beeld en geluid, worden niet aan de selectiecommissie voorgelegd en niet geselecteerd.

4.4   Films dienen voltooid te zijn. Films die nog niet voltooid zijn, worden niet geaccepteerd.

4.5  Films die voor eerdere edities van het festival zijn ingezonden, kunnen niet opnieuw worden ingestuurd en worden niet geaccepteerd.

4.6  Geselecteerde films dienen als DCP te worden aangeleverd. Deze dient de inzender zelf aan te leveren op een fysieke drager: een USB-stick of externe harde schijf. Deze drager dient correct geformatteerd te zijn en de DCP dient ook getest te zijn in een bioscoop/filmtheater voordat deze wordt opgestuurd. Een download-link naar een DCP wordt niet geaccepteerd. Geselecteerde makers krijgen aanvullende informatie hierover tijdens de uitslag van de selectie.

4.7  Geselecteerde makers die niet beschikken over een DCP van hun film, kunnen tegen betaling een DCP laten maken door het festival. Hierbij zijn er twee opties: een DCP die alleen op het festival eenmalig gebruikt wordt (€ 25,-) of een DCP die men na afloop op een USB-stick meekrijgt (€ 50,-).

5.0  COPYRIGHT

5.1  Degene die een film instuurt voor het festival geeft daarmee aan de rechthebbende van de film te zijn of anderzijds de rechten voor de film te hebben (inclusief de soundtrack).

6.0  PRIJZEN

6.1. Een onafhankelijke jury zal de nominaties en de winnaars van de prijzen kiezen uit de geselecteerde films. Daarnaast bepaalt het publiek nog de winnaar van de Publieksprijs.

7.0  CONCLUSIE

7.1  Door je film via FilmFreeway in te sturen voor het Zuidelijk Film Festival, ga je met de algemene voorwaarden akkoord.